Actueel

Lezing 1 mei 2018 : In het spoor van de veenbazen, turfgravers en Compagnonsvaarten

Op dinsdag 1 mei houdt de heer Jantienus Have in de bibliotheek Heerenveen aan het Burgemeester  Kuperusplein 48 een lezing over de cultuurhistorie rond de Turfroute. In de lezing , die ondersteund wordt door vele afbeeldingen, gaat de heer Have in op de vaarwegen in de veengebieden. Deze vaarten waren van cruciaal belang voor de ontwikkeling van Zuidoost Friesland. Alles komt aan bod:  het leven en werken in het veen, de armoede en Domela Nieuwenhuis, hoe werd zo’n vaart met de nodige sluizen gegraven en  het verhaal van de beurtschippers. Ook worden de toekomstplannen van Heerenveen voor de bestaande waterwegen in de gemeente belicht. De Friese Turfroute is een wereldwijd uniek historische vaarroute. Het is een uitgebreid systeem van kanalen met sluizen en bruggen dat tussen 1630 en 1830 werd gegraven voor de afvoer van turf. Turf was tot 1900,  toen steenkool in opmars kwam, een belangrijke brandstof in Nederland. De zogenoemde compagnons, de samenwerkende veenbazen, organiseerden de turfwinning in de uitgestrekte Friese laag-en hoogveengebieden rondom Heerenveen, Gorredijk en Appelscha. De belangrijkste vaarweg die zij groeven is de Opsterlandse Compagnonsvaart van Gorredijk tot Appelscha, 34 km lang. Ook de deels gekanaliseerde rivier de Tjonger maakte en maakt deel uit van de Turfroute. Verder werden er tal van kleinere ontsluitingsvaarten aangelegd: “wijken” in het Fries “wiken”. Jantienus Have, was werkzaam bij elektronische bedrijven over de wereld en woont al 50 jaar in Gorredijk. Hij was lange tijd voorzitter van de Stichting De Nije Kompagnons van Friesland. Deze avond, georganiseerd door de bibliotheek en de St.Werkgroep Oud -Heerenveen begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is gewenst en dat kan bij de servicebalie in de bibliotheek en via de website (www.bibliotheekheerenveen.nl).     de gravers […]

By |19 maart 2018|Avonden, HiP Heerenveen, Lezingen, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor Lezing 1 mei 2018 : In het spoor van de veenbazen, turfgravers en Compagnonsvaarten

Expositie over verdwenen gebouwen van Heerenveen

Tot en met zaterdag 9 juni is een fototentoonstelling van uit Heerenveen verdwenen gebouwen te zien in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek te Heerenveen.  Iedereen is van harte welkom om deze expositie tijdens de openingsuren van de bieb aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te komen bezichtigen. In de plaats Heerenveen zijn in de loop der jaren diverse gebouwen verdwenen die niet alleen een architectonische, maar ook een emotionele waarde voor de inwoners hadden. Wat er voor in de plaats kwam, was niet altijd even fraai.Wie nieuw in Heerenveen komt en wordt rondgeleid over bijvoorbeeld het Gemeenteplein, krijgt al snel het verhaal te horen over de afgebroken watertoren, de oude rooms-katholieke kerk, het postkantoor en de bewaarschool naast het postkantoor. Niet alleen van het Gemeenteplein, maar ook op andere plekken in Heerenveen zijn panden met voor de inwoners nostalgische waarde verdwenen. Destijds zijn er foto’s gemaakt van nu uit Heerenveen verdwenen gebouwen. Er kunnen zo’n veertig van deze panden worden bekeken op de tentoonstelling. Zowel de oude als de huidige situatie is op deze expositie in beeld gebracht. Niet alleen zijn er foto’s  van de genoemde panden op het Gemeenteplein te zien, maar ook van onder andere de bibliotheek aan de K.R. Poststraat, de gasfabriek, de Koornbeurs,  het badhuis, de Kruiskerk tegenover het Posthuis en het oude gemeentehuis van Aengwirden aan de Fok. De samenstelling van deze expositie was in handen van de tentoonstellingscommissie van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.      

By |16 maart 2018|Expositie, homepage, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor Expositie over verdwenen gebouwen van Heerenveen

LEZING over beurtschippers en boderijders door Willem Mollema

Op woensdag 10 januari 2018 is er in de bibliotheek Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein 48 een lezing over het goederenvervoer in het verleden. Deze lezing, met heel veel beeldmateriaal, sluit aan op de expositie Beurtvaarders en bodediensten, die tot 1 maart te bekijken is in het Historisch Informatiepunt op de 1e verdieping van de bibliotheek. Goederenvervoer in Friesland Mollema, zelf zoon van een boderijder, vertelt over de boderijders en beurtschippers die vroeger in bijna elk Fries dorp te vinden waren. Zij onderhielden het contact met de buitenwereld en zorgden voor het vervoer van goederen. De lezing wordt toegespitst op Heerenveen. Mollema geldt als expert op het gebied van boderijders. Hij vergezelde zijn vader vroeger op vele boderitten, verzamelde door de jaren heen een zeer grote collectie aan documentatie en fotomateriaal en schreef een aantal boeken over dit onderwerp. Mollema staat daarom garant voor een kleurrijke en boeiende lezing. Hij gaat aan de hand van heel veel foto’s dieper in op het ontstaan van beurtschippers en bodediensten in Friesland. In het laatste deel van het verhaal wordt aandacht aan Heerenveen besteed. Reserveren Deze avond die start om 19.30 uur en rond 21.30 uur afgelopen zal zijn, is gratis toegankelijk. Aanmelden is wel gewenst. Dit kan in de bibliotheek of via de www.bibliotheekheerenveen.nl    

By |13 december 2017|Avonden, Expositie, HiP Heerenveen, Lezingen|Reacties uitgeschakeld voor LEZING over beurtschippers en boderijders door Willem Mollema

Heerenveense beurtschippers en boderijders

Tot donderdag 1 maart is een tentoonstelling over Heerenveense beurtvaarders en bodediensten te zien in het HIP (Historisch Informatiepunt), op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Met foto’s en tekst schetst deze expositie een beeld van het goederenvervoer in de gemeente Heerenveen tussen 1850 en 1980. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen tijdens de openingsuren van de bieb. De toegang is gratis. Door de jaren heen is Heerenveen altijd een belangrijk knooppunt voor het goederenvervoer in onze provincie geweest. Dit vanwege de vaarverbindingen van Friesland naar het zuiden des lands en later door het Friese wegennet, met de hoofdverbinding Leeuwarden-Zwolle. Ook vandaag de dag is Heerenveen, als vestigingsplaats van meer dan tien logistieke bedrijven, nog steeds van belang voor het goederenvervoer. Heerenveen had met de skûtsjes en later de stoomboten en motorboten van de beurtschippers verbindingen met Jubbega, Sneek, Leeuwarden, Groningen, Zwolle en de Zaanstreek. Beurtschippers in Heerenveen waren onder andere De Jong, De Vries, O. Smid en W. Drijfhout. Vanuit Luinjeberd voeren de beurtschippers Hoekstra, De Jong en Van Dam. Het Breedpad in Heerenveen was de aanlegplaats voor deze schippers, zoals op de expositie te zien valt. Ten zuidoosten van Heerenveen vond het goederentransport over de weg plaats. Dit begon met de zogenaamde ’karriders’: vervoer met paard en wagen. Rond 1900 ging men over op gemotoriseerd goederenvervoer, eerst met bijvoorbeeld T-Fords met een laadvermogen van 500 kilo. Namen van bodediensten in Heerenveen waren onder andere Kniphorst, Wisman, Broersma, De Jong, Tuxham en Wierda. Ook in Mildam, Oranjewoud, Hoornsterzwaag, Katlijk, Oudehorne en Nieuwehorne waren ‘karriders’ actief, vooral gericht op Heerenveen. Dijksma, Dijkstra, Wiebenga, Mulder, Ponne, Meinsma, Drenth, Hospus, Smid, De Jong en Van der […]

By |10 november 2017|Avonden, Expositie, HiP Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor Heerenveense beurtschippers en boderijders

27 oktober Thema avond “Van Heideveld tot zwembad”

Natuurzwembad Jubbega centraal op thema-avond in De Kompenije  Op vrijdag 27 oktober staat het natuurzwembad in Jubbega centraal op de jaarlijkse thema-avond van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Deze wordt gehouden in multifunctioneel gebouw De Kompenije aan de Ericalaan 24a in Jubbega. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur. De informatieve avond begint om 19.30 uur en is tegen 22.00 uur afgelopen. De toegang is gratis, net als de eerste kop koffie. Van heideveld tot zwembad Onder de noemer ‘Van heideveld tot zwembad’ komt de rijke geschiedenis (terugvoerend naar 1937) van het prachtige Jubbegaaster natuurbad ruimschoots aan de orde. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van foto’s en bewegende beelden. Us Swimbad is uniek in Friesland door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het in 1953 geopende bad wordt door de hele bevolking van het dorp gedragen. Sprekers Drie sprekers voeren het woord. Voorzitter Rob Broers van de Stichting Us Swimbad vertelt over het ontstaan en de verdere, soms roerige historie van het bad. Bestuurslid Jan Heins, tevens technische man van het zwembad, spreekt over het energieneutrale karakter ervan. Antje de Wilde, vrijwilligster van het eerste uur, brengt leuke en bijzondere gebeurtenissen in en rond het bad en over de zwem- en waterpoloclub naar voren. Deze thema-avond is georganiseerd door de vrijwilligers van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Elke laatste vrijdag van oktober vindt er in het kader van de Maand van de Geschiedenis zo’n bijeenkomst plaats in De Kompenije.

By |13 oktober 2017|Avonden, Hip Jubbega, Lezingen|Reacties uitgeschakeld voor 27 oktober Thema avond “Van Heideveld tot zwembad”

Maand van de Geschiedenis

Programma weekend van de Heerenveense geschiedenis in de bibliotheek. 

By |13 oktober 2017|Avonden, HiP Heerenveen, Lezingen|Reacties uitgeschakeld voor Maand van de Geschiedenis

QUICK STICK Heerenveense Hockeyclub 60 jaar

Het 60-jarig bestaan van de Heerenveense Hockeyclub (HHC) Quick Stick was aanleiding voor de huidige expositie over deze vereniging in het HIP (Historisch Informatiepunt). Tot maandag 30 oktober is iedereen van harte welkom om deze tentoonstelling tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bekijken. De toegang is gratis. De samenstelling was in handen van vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen. Met foto’s en voorwerpen geeft de expositie een beeld van de Heerenveense hockeyhistorie. Zo blijkt onder meer dat er in Heerenveen al honderd jaar gehockeyd wordt. Reeds in 1918 vond er een wedstrijd plaats op het veld naast Tjaarda. Een officiële club werd echter pas op 1 september 1957 opgericht: HHC Quick Stick. Ook toen werd er eerst bij Tjaarda gespeeld. Het veld was eigenlijk net iets te klein, maar de clubleden wisten handig om te gaan met het meettouw van de bondscontroleur. Quick Stick is regelmatig verhuisd. Vanaf 1963 werd gespeeld op het veld aan de Van Lidstraat, naast het katholieke kerkhof. Door de hoge waterstand bij deze begraafplaats was dit veld zo nat, dat de bal in de grasmat verdween als men er op ging staan. In 1969 verkaste Quick Stick naar de Veluwelaan, aan de andere kant van de Rottumerweg. Hier zijn de eerste jeugdteams gevormd en groeide het ledental tot zo’n 150. Omdat de voetballers van Heerenveense Boys behoefte hadden aan meer velden, verhuisde Quick Stick in 1973 naar de Ds. Kingweg, waar nu voetbalvereniging Nieuweschoot gevestigd is. Hier beschikten de hockeyers over twee grasvelden, maar had men nog steeds geen kantine. Pas in 1975 werd deze grote wens vervuld dankzij de schenking van een directiekeet door baggerbedrijf Dikkerboom & Sybrandy. Ook vv Nieuweschoot had extra velden nodig en liet daarvoor […]

By |30 juni 2017|Expositie, HiP Heerenveen, St. Werkgroep Oud Heerenveen, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor QUICK STICK Heerenveense Hockeyclub 60 jaar

Lezing 25 april Joods leven in Friesland

By |1 april 2017|Avonden, HiP Heerenveen, Lezingen, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor Lezing 25 april Joods leven in Friesland

“van grutter tot groter” expositie over historie KRUIDENIERS

‘Van grutter tot groter’. Dat is de titel van de nieuwe expositie in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek. Aan de hand van foto’s en voorwerpen geeft deze tentoonstelling een beeld van de geschiedenis van de kruideniers uit het centrum van Heerenveen. Het betreft zowel kleine als grote grutters, van J. Zijlstra Hzn. (koloniale waren en comestibles) aan de Vleesmarkt tot De Gruyter aan de Dracht. Een feest van herkenning voor de (iets) ouderen onder ons. Tot en met zaterdag 1 juli is deze expositie te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. De samenstelling van de tentoonstelling ‘Van grutter tot groter” was in handen van vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen.

By |28 maart 2017|Expositie, HiP Heerenveen, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor “van grutter tot groter” expositie over historie KRUIDENIERS

De Knipe troch de jierren hinne

Van dinsdag 1 november tot en met zaterdag 18 februari is een expositie over het dorp De Knipe te zien in het HIP in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. De tentoonstelling ‘De Knipe troch de jierren hinne’ is er gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden. De expositie is samengesteld door vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen, in samenwerking met de historische werkgroep Kynhout. Met foto’s, filmpjes en voorwerpen wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van De Knipe, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw is ontstaan uit Benedenknijpe en Bovenknijpe, langs de Compagnonsvaart. De tram, scheepshellingen, de demping van de vaart in 1968, de zuivelfabriek en de gondelvaart, er is van alles te zien. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de bekende Knypster kunstschilder Jan Mankes en zijn vrouw Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. Voor Knypsters, maar ook voor anderen betekent deze expositie een uniek weerzien met het verleden van dit gebied.    

By |29 oktober 2016|Expositie, HiP Heerenveen, St. Werkgroep Oud Heerenveen, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor De Knipe troch de jierren hinne