Schurega

Door Jubbega-Schurega loopt de Gorredijksterweg en de Schoterlandseweg. De buurtschap ligt ten oosten van Oudehorne. Er is geen plaatsnaambord.

220px-Jubbega_twee_21179Ter vervanging van een kerk uit 1579 werd in 1715 een zaalkerk met driezijdig gesloten koor en rondboogvensters gebouwd in opdracht van grietman van Schoterland Martinus (de Blocq) van Scheltinga (gevelsteen boven ingang). In 1910 werd de houten geveltoren aan de westzijde gebouwd.  120px-Jubbega_detail_kerk_21179 In de kerk bevindt zich een preekstoel uit begin 18e eeuw (met een windmolen op het ruggeschot) en wandborden van Daniel de Blocq van Scheltinga. Het raam met gebrandschilderd glas is in 2010 gemaakt door Karel van der Wal als geschenk van de kinderen van Johan Molenaar. De kerk had geen orgel. In de kerk zijn geen kerkbanken meer aanwezig. De kerk wordt gebruikt voor vergaderingen, exposities en rouw- en trouwdiensten.
De kerk van Schurega is een rijksmonument en is sinds 1972 eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

schurega kerk