HIP-expositie over slagers en vleeschhouwers in bibliotheek Heerenveen

Van zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 15 oktober staat de geschiedenis van de slagers in Heerenveen centraal in het Historisch Informatiepunt (HIP) te Heerenveen. Dit is gevestigd op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48. Met voorwerpen en veel foto’s schetst de expositie ‘Vleeschhouwers en slagers in Heerenveen’ een goed beeld van slagers en slagerijen in vroeger tijden.

Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De toegang is gratis. De tentoonstelling is samengesteld en ingericht door vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.

Tussen 1875 en nu heeft Heerenveen zo’n 35 slagers gehad, die vrijwel allemaal zelf slachtten. Tegenwoordig zijn de meeste slagerijen in het centrum gevestigd. Voorheen vond men slagerijen verspreid over heel Heerenveen, bijvoorbeeld in de straten Achter de Kerk, Breedpad, Nieuwburen, Herenwal, Lindegracht, Schans, Kerkstraat en Nieuwstraat.

Tot de jaren zestig slachtten de meeste slagers zelf. In de jaren hierna verdwenen er vele slagerijen uit Heerenveen en werden er ook geen levende beesten meer aan huis geslacht. Tussen 1900 en 1925 waren er zo’n dertien slagers, in de periode 1925-1950 nog maar acht. Momenteel zijn er nog slechts drie slagers in Heerenveen.

Medewerkers van het HIP hebben enkele oud-slagers bezocht. Zij hebben voorwerpen en foto’s voor deze expositie beschikbaar gesteld. Verder omvat de tentoonstelling veel foto’s van de oorspronkelijke slagerijen en de huidige situatie van deze panden. Daarnaast zijn er foto’s  van interieurs en attributen van de slagerijen te zien.