Over ons

HIP staat voor Historisch Informatiepunt.  In het HIP kunt u zich oriënteren op de geschiedenis van eigen dorp of streek in de gemeente Heerenveen. Dit samenwerkingsproject van de bibliotheek Heerenveen, het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach, de  Stichting Historie Heerenveen en het Museum Heerenveen wordt gesubsidieerd door de gemeente.
In de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein is sinds maart 2011 op de eerste verdieping een ruimte voor het HIP ingericht.
Leden van de Stichting Historie Heerenveen geven waar nodig praktische en inhoudelijke ondersteuning in het HIP.
In de bibliotheek Jubbega is ook een HIP gevestigd. Hier zijn al sinds 2006 vrijwilligers bezig om lokale historie toegankelijk te maken in het Dokumintaasjesintrum.

In samenwerking met: