sliderBG
Het Historisch Informatiepunt Heerenveen, kortweg HIP, is sinds maart 2011 gevestigd op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48.

Op aantrekkelijke wijze wordt in het HIP de rijke geschiedenis van de gemeente Heerenven gepresenteerd. Dat gebeurt via een aantal panelen, digitale fotolijsten, particuliere verzamelingen en enkele vitrines met oude voorwerpen en geschriften. Ook heeft de bibliotheek er haar collectie boeken over Heerenveen en omstreken ondergebracht. Een computer geeft directe toegang tot diverse relevante sites.
U kunt zich in het HIP oriënteren op de geschiedenis van eigen dorp of streek. Voor diepgaander onderzoek en het raadplegen van documenten, foto’s en dergelijke kunt u terecht in Museum Heerenveen, het gemeentearchief en bij Tresoar in Leeuwarden. De boekencollectie in het HIP is opgenomen in de catalogus van de bibliotheek.

Naast de historie vindt u in het HIP ook informatie over het heden. Zo liggen er onder meer gemeenteraadsstukken, verenigingsbladen en dorps- en wijkkranten ter inzage.

U bent tijdens de openingsuren van de bibliotheek van harte welkom in het HIP.
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus) zijn in het HIP twee vrijwilligers aanwezig van de St.Werkgroep ’Oud-Heerenveen’. Deze werkgroep zet zich in voor het levend houden van de plaatselijke geschiedenis. De vrijwilligers helpen u graag op weg bij uw zoektocht naar het Heerenveense verleden.

Op andere momenten kunt u met uw vragen altijd bij de bibliotheekmedewerkers terecht.

OPROEP

Het is belangrijk dat historisch materiaal in het bezit van particulieren niet verloren gaat en op de juiste plaats bewaard wordt voor de generaties die na ons komen. Hebt u ook materiaal en wilt u dat (eventueel in bruikleen) beschikbaar stellen of schenken?

Neem dan contact op met de bibliotheek of met Museum Heerenveen. De in het HIP samenwerkende instellingen bepalen dan in overleg met u waar het ontvangen materiaal het beste kan worden bewaard of getoond. U mag uw materiaal ook laten kopiëren zodat u het origineel terug kunt krijgen. Alles over Heerenveen is welkom: boeken, dia’s, krantenknipsels, brochures, foto’s, plakboeken, geluids- en filmopnames, archieven enzovoort.