Haskerdijken – Nieuwebrug

Haskerdijken (Haskerdiken) en  Nieuwebrug (Nijbrêge) zijn zogenaamde tweelingdorpen: ze liggen tegen elkaar aan.   Haskerdijken is ontstaan in de buurt van het klooster Maria’s Rozendal of het Haskerconvent, dat omstreeks 1235 is gesticht op de plaats waar de vrome kluizenaar Dodo zijn kluis had. Op de grietenijkaart van 1718 staat langs de lange kronkelige Hasker Dijken verspreide bebouwing van vooral boerderijen. De meeste staan in het noorden. In het midden zijn de kapel van het convent en enkele boerderijen afgebeeld. de Kapelle van HaskerdijkenEen strak aangelegde dijk ligt naast de oude kronkeldijk. In 1788 meldde de tegenwoordige Staat van Friesland dat het dorp bestond uit een weids grondgebied maar dat er weinig huizen stonden: “naar dit dorp is dat gedeelte van den rijksweg genaamd , t welk van Akkrum naar ’t Heerenveen, door deze Grieteny, loopt: deeze weg, eertyds zeer bogtig en een groot gedeelte van ’t jaar onbruikbaar zynde, werd in 1716, door den Heere Grietman Jr.P.F. Vegilin van Claerbergen verbeterd, en verder Westwaards gelegd, onder den naam van de Nieuwe Hasker Dyken.” De nieuwe rechte dijk kreeg naast de functie van watekering die van verbindingsweg en hij werd in 1826 grotendeels gebruikt om er een deel van de rijksstraatweg van Leeuwarden naar Zwolle over aan te leggen.
Het dorp bestaat nu uit ene paar buurten van verschillende aard. Helemaal in het noorden ligt een streek van grote en soms monumentale boerderijen langs de oude Rijksstraatweg en de Sminiaweg.
In het midden ligt bij de brug en de fly-over van de autosnelweg over de Nieuwe Pompsloot, de Kapellwei.09037_Haskerdijken_PKN._Hervormd_1818_de_Kapelle_Kapellewei_6_Fr._foto._André_van_Dijk._Veenendaal_(2) De weg voert naar het licht verhoogde kekhof met de hervormde kerk die in 1818 is gebouwd op de plaats van de kloosterkapel van het convent. Het is een zaalkerk met driezijdige koorsluiting en een geveltorentje.
Zuidelijker is een buurt gevormd bij een sluis en een nieuwebrug in de vaart die naar de Polder van het 4e en 5e Veendistrict leidt. Dit heeft de buurtschap Nieuwebrug gevormd die voorheen tot Schoterland en de gemeente Heerenveen behoorde. Sinds 2014 behoren Haskerdijken  met 444 inwoners en Nieuwebrug met 153 inwoners tot de gemeente Heerenveen.