hip3

Logo HIP sud_def_taart_2

LogoDS (Large)

Het  Historisch InformatiePunt (HIP) geeft een goed beeld van de geschiedenis van Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag. De historie van deze fraaie dorpen in de oosthoek van de gemeente Heerenveen heeft een eigen, herkenbare plek in de  bibliotheek in het multifunctioneel centrum De Kompenije in Jubbega.

Contactpersonen zijn:

Willem van der Vlugt
Bij de Leijwei 30  8412 SH Hoornsterzwaag
T (0516) 461905
vlugtenco@hetnet.nl

Piet en Fetje van der Wal
Stekker 22 8411 TR Jubbega
T ( 0516) 461474
pietenfetje@gmail.com

Sytze Blaauw
Parkleane 16 8401 NB Gorredijk
T (0513) 464576
sytze.blaauw@home.nl

OPROEP

Het is belangrijk dat historisch materiaal in het bezit van particulieren niet verloren gaat en op de juiste plaats bewaard wordt voor de generaties die na ons komen. Hebt u ook materiaal en wilt u dat (eventueel in bruikleen) beschikbaar stellen?

Neem dan contact op met een van bovenstaande personen of de bibliotheek. U mag uw materiaal ook laten kopiëren zodat u het origineel terug kunt krijgen. Alles over Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag is welkom: boeken, dia's, krantenknipsels, brochures, foto’s, plakboeken, geluids-en filmopnames enzovoort.