7 november basisschoolleerlingen op bezoek

In vervolg op de avond over de vervening op 1