in priuwke Akkrum en in priuwke Aldeboarn: EXPOSITIE

 HIP werpt een blik op de geschiedenis van Akkrum/Nes en