Tento Akkrum en Oldeboorn HIP werpt een blik op de geschiedenis van Akkrum/Nes en Aldeboarn
Van maandag 8 juni tot en met zaterdag 3 oktober werpt het Historisch Informatiepunt (HIP) in Heerenveen met een tentoonstelling een blik op de geschiedenis van Akkrum/Nes en Aldeboarn. Iedereen is van harte welkom tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De toegang is gratis.

Op deze tentoonstelling kan men aan de hand van foto’s, voorwerpen, films en tekst kennismaken met de geschiedenis van deze twee dorpen, die sinds 2014 bij de gemeente Heerenveen horen. De samenstelling was in handen van vrijwilligers van de Stifting Akkrum Ald en Nij en van museum Aldheidskeamer Uldrik Bottema in Aldeboarn. Met assistentie van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen is er een aantrekkelijke expositie van gemaakt.

Akkrum is in de vroege Middeleeuwen als terpdorp ontstaan. Grondboringen hebben uitgewezen dat de ‘grutte tsjerke’ van Akkrum gebouwd is op een terp. Het dorp kon zich ontwikkelen doordat het gunstig gelegen was aan de meanderende waterloop de Boarn. Rond 1900 is Akkrum door uitbreiding samengegroeid met het buurdorp Nes. Volgens een sage zijn de reuzen Manke Meine en Kromme Knillis verantwoordelijk voor het ontstaan van de naam Akkrum.

Aldeboarn heeft heel oude papieren. Volgens de overlevering zou Bonifatius voordat hij in 754 te Dokkum om het leven werd gebracht voet aan wal hebben gezet in het huidige Aldeboarn. Binnen de muren van de St. Pancraskerk was een bron waaruit Bonifatius zou hebben gedoopt. Aldeboarn heeft het recht van waag gehad en hoogstwaarschijnlijk ook het recht van muntslag.

Wie wist dat de aanzet tot Kneppelfreed in Aldeboarn werd gegeven en dat bij de herbouw van de kerktoren in 1737 stiekem door inwoners van Tzum een stuk van het meetlint is afgesneden, waardoor de toren niet hoger werd dan die van Tzum. Ook dit is uitgebreid te zien op de expositie.

Op maandag 21 september houdt Anne Dijkstra in het kader van deze tentoonstelling een lezing over het welbekende monumentale pand Coopersburg in Akkrum. Hij doet zijn verhaal in het leescafé van de Heerenveense bibliotheek. De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Coopersburg, Akkrum               Oldeboorn kerk