Op 25 maart 2019 geeft historicus Marijn Molema in de bibliotheek Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein 48 een lezing over de geschiedenis van de zuivel in Zuidoost-Fryslân.
De avond begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is gewenst. Dat kan bij de servicebalie in de bibliotheek en via  Bmf.nl/zuivelfabrieken worden gedaan.

Zuivelfabrieken
In deze lezing zullen de vele zuivelfabrieken van Zuidoost-Fryslân langskomen in woord en beeld. Extra aandacht is er voor de 16 zuivelfabrieken van de gemeente Heerenveen, die tegenwoordig deels bloeien als nooit tevoren.Dit deel van de provincie was relatief laat met de bouw van zuivelfabrieken. Hoe komt dat? En waarom is de regio anno 2019 toch een centrum van zuivelproductie geworden, met grote productielocaties in Heerenveen en Wolvega? Deze vragen zal Molema beantwoorden in zijn verhaal dat rijk geïllustreerd wordt met afbeeldingen en film.

Dr. Marijn Molema werkt aan de Fryske Akademy aan het onderzoeksprogramma ‘Geschiedenis van de Friese Agri & Food’. Doel van het programma is het schrijven van een nieuw verhaal over de Friese landbouw en verwerkende industrie, vanuit de invalshoek van innovatie. Molema is mede-auteur van de boeken Zuivelfabrieken in Fryslan en De boer, hij investeerde voort. Persoonlijke verhalen over agrarisch ondernemerschap tussen 1955-1980.

Aan het eind van de avond is er gelegenheid voor het publiek om de eigen ervaringen met melkveehouderij en zuivelindustrie te delen.