Op woensdag 1 mei geeft Bert Looper een lezing over Domela Nieuwenhuis in het leescafé in de bibliotheek van Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein 48. Deze avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelden is gewenst. Dat kan bij de servicebalie in de bibliotheek en via bmf.nl/domela. 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland, werd in 1846 in Amsterdam geboren en stierf honderd jaar geleden in Hilversum. Domela Nieuwenhuis is nog altijd een begrip in de geschiedenis van ons land, maar vooral ook in de geschiedenis van Zuidoost-Fryslân. In kringen van landarbeiders in het noorden van Fryslân en onder veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem daar wel Us Ferlosser.

Bert Looper, directeur van Tresoar (het Friese historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden), gaat in zijn lezing in op de bijzondere persoonlijkheid van Domela en de reden van zijn populariteit in Heerenveen en omstreken. Rond Domela ontstond een specifieke cultuur, die van het vrije socialisme. Op basis van de herinneringen van landarbeider Imke Klaver kan heel dicht bij de leef- en denkwereld van onze voorouders in die roerige en belangrijke periode in onze geschiedenis worden gekomen.

Deze HIP-lezing op de Dag van de Arbeid is georganiseerd door de bibliotheek, in samenwerking met de Werkgroep Oud-Heerenveen. HIP staat voor Historisch Informatiepunt. Dit is gevestigd op de eerste verdieping van de bibliotheek.