Op dinsdag 1 mei houdt de heer Jantienus Have in de bibliotheek Heerenveen aan het Burgemeester  Kuperusplein 48 een lezing over de cultuurhistorie rond de Turfroute.

In de lezing , die ondersteund wordt door vele afbeeldingen, gaat de heer Have in op de vaarwegen in de veengebieden. Deze vaarten waren van cruciaal belang voor de ontwikkeling van Zuidoost Friesland.
Alles komt aan bod:  het leven en werken in het veen, de armoede en Domela Nieuwenhuis, hoe werd zo’n vaart met de nodige sluizen gegraven en  het verhaal van de beurtschippers. Ook worden de toekomstplannen van Heerenveen voor de bestaande waterwegen in de gemeente belicht.
De Friese Turfroute is een wereldwijd uniek historische vaarroute. Het is een uitgebreid systeem van kanalen met sluizen en bruggen dat tussen 1630 en 1830 werd gegraven voor de afvoer van turf. Turf was tot 1900,  toen steenkool in opmars kwam, een belangrijke brandstof in Nederland.
De zogenoemde compagnons, de samenwerkende veenbazen, organiseerden de turfwinning in de uitgestrekte Friese laag-en hoogveengebieden rondom Heerenveen, Gorredijk en Appelscha. De belangrijkste vaarweg die zij groeven is de Opsterlandse Compagnonsvaart van Gorredijk tot Appelscha, 34 km lang. Ook de deels gekanaliseerde rivier de Tjonger maakte en maakt deel uit van de Turfroute. Verder werden er tal van kleinere ontsluitingsvaarten aangelegd: “wijken” in het Fries “wiken”.
Jantienus Have, was werkzaam bij elektronische bedrijven over de wereld en woont al 50 jaar in Gorredijk. Hij was lange tijd voorzitter van de Stichting De Nije Kompagnons van Friesland.

Deze avond, georganiseerd door de bibliotheek en de St.Werkgroep Oud -Heerenveen begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.
Aanmelden is gewenst en dat kan bij de servicebalie in de bibliotheek en via de website (www.bibliotheekheerenveen.nl).

 

 

de gravers van de Tjonger