Tot en met zaterdag 9 juni is een fototentoonstelling van uit Heerenveen verdwenen gebouwen te zien in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek te Heerenveen.  Iedereen is van harte welkom om deze expositie tijdens de openingsuren van de bieb aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te komen bezichtigen.

In de plaats Heerenveen zijn in de loop der jaren diverse gebouwen verdwenen die niet alleen een architectonische, maar ook een emotionele waarde voor de inwoners hadden. Wat er voor in de plaats kwam, was niet altijd even fraai.Wie nieuw in Heerenveen komt en wordt rondgeleid over bijvoorbeeld het Gemeenteplein, krijgt al snel het verhaal te horen over de afgebroken watertoren, de oude rooms-katholieke kerk, het postkantoor en de bewaarschool naast het postkantoor. Niet alleen van het Gemeenteplein, maar ook op andere plekken in Heerenveen zijn panden met voor de inwoners nostalgische waarde verdwenen.

Destijds zijn er foto’s gemaakt van nu uit Heerenveen verdwenen gebouwen. Er kunnen zo’n veertig van deze panden worden bekeken op de tentoonstelling. Zowel de oude als de huidige situatie is op deze expositie in beeld gebracht. Niet alleen zijn er foto’s  van de genoemde panden op het Gemeenteplein te zien, maar ook van onder andere de bibliotheek aan de K.R. Poststraat, de gasfabriek, de Koornbeurs,  het badhuis, de Kruiskerk tegenover het Posthuis en het oude gemeentehuis van Aengwirden aan de Fok. De samenstelling van deze expositie was in handen van de tentoonstellingscommissie van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.