Tot donderdag 1 maart is een tentoonstelling over Heerenveense beurtvaarders en bodediensten te zien in het HIP (Historisch Informatiepunt), op de eerste verdieping van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Met foto’s en tekst schetst deze expositie een beeld van het goederenvervoer in de gemeente Heerenveen tussen 1850 en 1980. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen tijdens de openingsuren van de bieb. De toegang is gratis.
Door de jaren heen is Heerenveen altijd een belangrijk knooppunt voor het goederenvervoer in onze provincie geweest. Dit vanwege de vaarverbindingen van Friesland naar het zuiden des lands en later door het Friese wegennet, met de hoofdverbinding Leeuwarden-Zwolle. Ook vandaag de dag is Heerenveen, als vestigingsplaats van meer dan tien logistieke bedrijven, nog steeds van belang voor het goederenvervoer.
Heerenveen had met de skûtsjes en later de stoomboten en motorboten van de beurtschippers verbindingen met Jubbega, Sneek, Leeuwarden, Groningen, Zwolle en de Zaanstreek. Beurtschippers in Heerenveen waren onder andere De Jong, De Vries, O. Smid en W. Drijfhout. Vanuit Luinjeberd voeren de beurtschippers Hoekstra, De Jong en Van Dam. Het Breedpad in Heerenveen was de aanlegplaats voor deze schippers, zoals op de expositie te zien valt.
Ten zuidoosten van Heerenveen vond het goederentransport over de weg plaats. Dit begon met de zogenaamde ’karriders’: vervoer met paard en wagen. Rond 1900 ging men over op gemotoriseerd goederenvervoer, eerst met bijvoorbeeld T-Fords met een laadvermogen van 500 kilo. Namen van bodediensten in Heerenveen waren onder andere Kniphorst, Wisman, Broersma, De Jong, Tuxham en Wierda.
Ook in Mildam, Oranjewoud, Hoornsterzwaag, Katlijk, Oudehorne en Nieuwehorne waren ‘karriders’ actief, vooral gericht op Heerenveen. Dijksma, Dijkstra, Wiebenga, Mulder, Ponne, Meinsma, Drenth, Hospus, Smid, De Jong en Van der Wal zijn namen van bodediensten in deze dorpen.
Lezing
Op woensdag 10 januari geeft Willem Mollema uit Leens, zelf zoon van een boderijder, een lezing over dit onderwerp in de bibliotheek van Heerenveen. Mollema is medeauteur van het boek ‘Met beurtschippers en boderijders door Friesland’.

 

 

 

 

 

 

Gemeenteplein met bodediensten met op achtergrond postkantoor gebouwd in 1914.

 

 

 

1975 Van Gend en Loos naast het station