Natuurzwembad Jubbega centraal op thema-avond in De Kompenije 

Op vrijdag 27 oktober staat het natuurzwembad in Jubbega centraal op de jaarlijkse thema-avond van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Deze wordt gehouden in multifunctioneel gebouw De Kompenije aan de Ericalaan 24a in Jubbega. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur. De informatieve avond begint om 19.30 uur en is tegen 22.00 uur afgelopen. De toegang is gratis, net als de eerste kop koffie.

Van heideveld tot zwembad
Onder de noemer ‘Van heideveld tot zwembad’ komt de rijke geschiedenis (terugvoerend naar 1937) van het prachtige Jubbegaaster natuurbad ruimschoots aan de orde. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van foto’s en bewegende beelden. Us Swimbad is uniek in Friesland door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het in 1953 geopende bad wordt door de hele bevolking van het dorp gedragen.

Sprekers
Drie sprekers voeren het woord. Voorzitter Rob Broers van de Stichting Us Swimbad vertelt over het ontstaan en de verdere, soms roerige historie van het bad. Bestuurslid Jan Heins, tevens technische man van het zwembad, spreekt over het energieneutrale karakter ervan. Antje de Wilde, vrijwilligster van het eerste uur, brengt leuke en bijzondere gebeurtenissen in en rond het bad en over de zwem- en waterpoloclub naar voren.

Deze thema-avond is georganiseerd door de vrijwilligers van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Elke laatste vrijdag van oktober vindt er in het kader van de Maand van de Geschiedenis zo’n bijeenkomst plaats in De Kompenije.