Op dinsdag 11 oktober komt Peter Paul Hattinga Verschure, beeldend kunstenaar uit Deventer, naar de bibliotheek Heerenveen om daar aan de hand van tekeningen te vertellen over Heerenveen en omgeving in de 18e en in de 21e eeuw. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. affiche-wereldvanverschil-b

In de zomer van het jaar 1732 reisde een Amsterdams kunstenaarsgezelschap, bestaande uit de tekenaars Cornelis Pronk, Abraham de Haen en Andries Schoemaker, een paar weken per koets door de Republiek der Verenigde Nederlanden. Onderweg maakten de tekenaars meer dan honderd nauwkeurige schetsen van dorpen, kerkjes, buitenplaatsen en landschappen. Zo brachten zij ook een bezoek aan Heerenveen en omgeving. Behalve in de stad maakten zij tekeningen van dorpen en buitenplaatsen in de omgeving. Zoals in het Haskerland, op Oranjewoud en van het huis Sevenaer. In hun reisdagboeken maakten de kunstenaars notities van hun bevindingen. Door hun nauwgezetheid en het vakmanschap waarmee zij te werk gingen, geven hun tekeningen ons nu een levendig beeld van het Nederlandse landschap in de achttiende eeuw.

Kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure legde hun reis opnieuw af in onze moderne eeuw. Alle plaatsen die door zijn collega’s in 1732 werden getekend, bracht hij andermaal in beeld met zijn tekenpen. Hij legde zo vast hoe stad en land in die meer dan tweeënhalve eeuw zijn veranderd.

In deze lezing doet hij op levendige wijze verslag van de voorbereiding en de uitvoering van dit kunstproject. Het resultaat daarvan is uitgegeven als historisch-topografische atlas met de titel Een wereld van verschil. In dit boekwerk laat de kunstenaar in de tekeningenparen uit de achttiende en de eenentwintigste eeuw zien hoe geschiedenis zijn sporen achterlaat. Hij neemt u in deze lezing niet alleen mee op reis door het landschap, maar ook mee op reis door de tijd, terug in de eeuwen. En deze avond dan natuurlijk met de nadruk op de stad Heerenveen en haar gevarieerde omgeving. Een bijzondere lezing op de grensvlakken van kunst, geschiedenis en topografie.     Het boek Een wereld van verschil zal tijdens de lezing op 11 oktober te koop zijn voor € 19,50. De kunstenaar zal graag uw exemplaar voor u signeren.