F04869Van dinsdag 5 juli tot en met zaterdag 22 oktober is in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping in de bibliotheek van Heerenveen een tentoonstelling te zien over bijzondere momenten uit de Heerenveense geschiedenis. De expositie kan worden bezocht tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48. U bent van harte welkom.
Tijdens deze zomerexpositie is er onder meer aandacht voor Thialf rond 1900, de positie van de Terbandsterschans in de Friese Waterlinie en de samenvoeging van drie grietenijen, die in de jaren  dertig leidde tot de toen nieuwe gemeente Heerenveen.
Uiteraard mag de geschiedenis van de turfwinning niet ontbreken. Zo worden de namen van de straten in het plan Nijehaske, die vernoemd zijn naar het turfverleden, nader verklaard.
Tevens zal een aantal archeologische vondsten en munten te zien zijn. Zoals altijd is de expositie ingericht door vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.img127