Van 20 februari tot en met 24 juni is in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen een expositie te zien over de geschiedenis van het Van Renssenkorps. Zo wordt het bekende voormalige Heerenveense muziekkorps in de volksmond nog steeds genoemd. Deze tentoonstelling is tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bezichtigen in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping.Expo Drumband voor A4
MEET&GREET
Iedereen is zaterdag 20 februari om 10.30 uur van harte welkom in het HIP bij de officiele opening van de expositie. Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor oud-leden van het korps om elkaar te ontmoeten tijdens een zogenaamde meet&greet-bijeenkomst.
EXPOSITIE
De interessante tentoonstelling is ingericht door vrijwilligers van de Werkgroep Oud-Heerenveen. Er zijn veel foto’s te bekijken, maar ook oorkondes, medailles, bekers en een aantal instrumenten. Tevens wordt een film vertoond met onder meer beelden van de deelname van het korps aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Geïnspireerd door de vele jeugdkorpsen in Friesland vatte midden jaren vijftig de heer Jan van Renssen, samen met de heer Dalstra, het plan op om ook de jeugd van Heerenveen te interesseren voor de korpsmuziek. De verwachting was dat er zo’n 60 tot 70 kinderen mee zouden willen doen aan een korps, maar na de eerste oproep gaven ongeveer 350 kinderen zich hiervoor op!
Het Jeugdtamboer – en Pijperkorps werd officieel opgericht op 22 april 1956. Repeteren deed men in de voormalige bewaarschool voor kleuters, aan wat nu het Gemeenteplein is. Elk kind betaalde tien cent per repetitie. Er werden rood-witte kostuums gemaakt en op 27 april 1957 volgde het eerste optreden, tijdens de Koningin Juliana Wandeltocht. Er liepen 217 kinderen mee in het korps.
In de loop der jaren trad het korps overal in Nederland op, onder meer dus tijdens het Wereld Muziek Concours. Ook reisjes naar Duitsland en Engeland stonden op het programma. Het korps veranderde weleens van naam. Het heeft ook Jeugdtamboer- en Signaalhoornkorps geheten en Jeugdtamboer- en Jachthoornkorps. Na het overlijden van initiatiefnemer Jan van Renssen in 1973 werd de naam gewijzigd in J.H.C. Van Renssenkorps en later in Marchingband Van Renssen. In 2013 werd het korps opgeheven vanwege te weinig leden.
LEZING 
Op maandag 14 maart is er om 19.30 uur een lezing over de historie van het Van Renssenkorps. Deze avond wordt verzorgd door de oud-korpsleden Annet Althuisius en Froukje Bakker. De laatste was jarenlang instructrice van het majorettekorps. De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst. Dat kan in de bibliotheek, telefonisch (0513-626675), via www.bibliotheekheerenveen.nl en per e-mail: heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl.

1963 April Compagnonsstraat