Herinneringen ophalen aan Van Renssenkorps bij lezing in bibliotheek Heerenveen

Op maandag 14 maart verzorgen Froukje Bakker en Annet Althuisius een lezing over de geschiedenis van het Van Renssenkorps in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Bakker en Althuisius nemen de aanwezigen in woord en beeld mee naar de oprichtingsjaren van wat toen het Jeugdtamboer- en Pijperkorps heette. Ondersteund door een fotopresentatie doen zij hun verhaal, waarbij ook de ontwikkelingen in later jaren uitgebreid aan de orde komen. Althuisius en Bakker zijn allebei oud-lid van het Heerenveense korps. Annet begon er in 1978 als majorette en is later actief geweest als bestuurslid. Froukje werd op haar 12de lid en was jarenlang instructrice bij het majorettekorps.

Deze lezing is tevens een eerbetoon aan de heer Jan van Renssen, in 1956 de oprichter van het Jeugdtamboer- en Pijperkorps. Na zijn overlijden in 1973 werd de naam gewijzigd in J.H.C. Van Renssenkorps en later in Marchingband Van Renssen. In de volksmond wordt het in 2013 opgeheven muziekkorps nog steeds Van Renssenkorps genoemd.

Bij veel Heerenveners roept het korps bijzondere herinneringen op aan hun jonge jaren. Herinneringen die zij met elkaar kunnen delen tijdens deze avond. Uiteraard is er dan ook gelegenheid om de expositie over de geschiedenis van het korps te bekijken. Deze is ingericht in het Historisch informatiepunt (HIP), op de eerste verdieping van de bibliotheek. De tentoonstelling valt daar nog te bezichtigen tot en met 11 juni.

Voor deze lezing is aanmelden gewenst. Dat kan in de bibliotheek, telefonisch (0513-626675), via de website bibliotheekheerenveen.nl en per e-mail: heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl.

 

1957 Drumband