Buterfabryk klein affiche

De avond over de Stoomzuivelfabriek was een groot succes. Meer dan honderd bezoekers genoten van het boeiende verhaal door Jan Bles over de geschiedenis van de fabriek in Jubbega.
Na de pauze werden er leuke en informatieve foto’s uit de rijke historie van de fabriek getoond. Ook de prachtige expositie , samengesteld met voorwerpen die in bruikleen waren gegeven, trok veel kijkers.

buterfabiek +div 037

buterfabiek +div 044

buterfabiek +div 046

buterfabiek +div 042

 

 

 

 

 

 

buterfabiek +div 035

buterfabiek +div 034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 30 oktober vindt in Multifunctioneel Gebouw (MFG) De Kompenije aan de Ericalaan 24a te Jubbega een avond plaats over de geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Graanmalerij “Ons Belang” in Jubbega. In verhalen en met beelden wordt de historie van de ‘bûterfabryk’ tot leven gebracht.

Deze fabriek werd opgericht in 1902 en heeft tot 1968 bestaan.
De officiële naam van de vereniging was: “De Coöperatieve Vereeniging tot het drijven van een Stoomzuivelfabriek en tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigheden “Ons Belang” te Jubbega- Schurega en zij had haar zetel in de gemeente Schoterland.
Het doel van deze vereniging was het drijven van een zuivelfabriek met graanmaalderij, melk afkomstig van gezonde koeien van de leden voor hun gemeenschappelijke rekening te verwerken en de daaruit verkregen zuivelproducten te verkopen en ten behoeve van haar leden graan te malen.

Wie lid wilde worden moest zich schriftelijk melden bij het bestuur met opgaven van het aantal koeien dat door hem werd gehouden.
Het boekjaar liep van 12 mei tm 11 mei, in verband Alde Maaie, in die tijd een belangrijke datum in het jaar.
Een greep uit de productenlijst van 1934: lijnmeel, roggemeel, cocosmeel, lijnkoeken, raapkoekjes met suiker, ochtendvoer, kuikenzaad en nog veel meer.
In 1961 werd een nauwe samenwerking aangegaan met “de Goede Verwachting” te Oldeberkoop. In het jaarverslag 1964/ 1965 is te lezen dat in dat jaar een voorstel was voor een fusie met “de Takomst” te Wolvega/ Heerenveen. Een voornemen waar de leden in dat jaar nog niet in konden stemmen. Maar wel een begin van het einde voor de lokale zuivelfabrieken, samenwerking en groter groeien was een vereiste in die jaren.

Velen in Jubbega en omgeving hebben gewerkt in deze fabriek of hebben nog duidelijke herinneringen aan de ‘bûterfabryk’ en er zijn een aantal oud-werknemers aanwezig die deze avond veel zullen verhalen over weleer

Deze avond is georganiseerd door het Dokumintaasjesintrum Jobbegea Skuorregea Hoarnstersweach (JSH). De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Jubbega Zuivelfabriek

Jubbega Zuivelfabriek 1926