Op 21 oktober houdt Theo Kuipers, medewerker van Tresoar in Leeuwarden, een lezing met als titel “Recht en krom in 18e eeuws Heerenveen”.
Vanuit archiefstukken met betrekking tot de plaatselijke ( cq regionale) rechtspraak wordt een beeld geschetst van het dagelijks leven in de 18e eeuw in Heerenveen en omstreken.

Oktober is de Maand van de geschiedenis en door het Historisch informatiepunt (HIP) wordt dan elk jaar een lezing georganiseerd. Dit jaar is het landelijk thema ‘Tussen droom en daad”.
Wat zit er tussen dromen en doen? Maar ook, hoe kunnen (boze) dromen tot afschuwelijke daden leiden?
Op een lichtvoetige wijze neemt Kuipers ons drie eeuwen terug mee in de geschiedenis van Heerenveen. Hij vertelt over de daden van gewone Heerenveners.  Door het bestuderen van een proclamatieboek wordt duidelijk hoe de verkoop van onroerend goed in de 18e eeuw verliep. Aan de hand van een  inventarislijst uit die tijd wordt een goed beeld verkregen van het dagelijks leven in die tijd. Uit het gerechtelijk archief wordt een aantal criminele zaken nader belicht.

U bent van harte welkom op deze avond in het leescafe van de bibliotheek Heerenveen.
Het begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden bij de bibliotheek. 0513-626675  of info@bibliothekenmarenfean.nl

Detail kaart Heerenveen