De lezing door Frank Hemkes was een groot succes!. 65 zeer geinteresseerde toehoorders hadden een prachtige avond. In woord en beeld werd men meegenomen op een reis door de tijd en door Friesland met de NTM. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

affiche-vervoerkleinLezing in bibliotheek Heerenveen over historie openbaar vervoer in Friesland

Op woensdagavond 1 april geeft Frank Hemkes in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen een lezing over de historie van het openbaar vervoer in Friesland.  Hij besteedt daarbij veel aandacht aan het tramvervoer in en rond Heerenveen door de NTM. Deze lezing sluit aan op de expositie over de geschiedenis van het openbaar vervoer in Heerenveen, die nog tot en met eind mei te zien is in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek. De lezing begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

De heer Hemkes laat tijdens zijn lezing veel beeldmateriaal zien. Hij woont al jaren in Lemmer aan de voormalige trambaan Joure-­­Lemmer. Mede daardoor is zijn interesse voor het vervoer ontstaan; het is een levenslange hobby geworden. Momenteel is Hemkes docent inburgering en eerder heeft hij 18 jaar in diverse musea gewerkt.

Het verhaal van Hemkes begint met de eerste trekschuit in 1646. Veel later komt de trein. In 1868 is er al een station in Heerenveen. Eind 19de eeuw komt de tram in beeld en de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) ontwikkelt vele tramlijnen, zoals Joure-Heerenveen-Drachten en Heerenveen-Gorredijk-Oosterwolde. Van deze tramlijnen zijn heel veel beelden bewaard gebleven. Hemkes gebruikt deze avond de dia-collectie van dokter Brouwer en kan daar boeiend over vertellen. Heerenveen heeft als vervoersknooppunt altijd een belangrijke rol in Friesland gespeeld, met name wat bussen betreft. Vandaag de dag is het nog altijd een drukke overstapplaats.

Voor deze lezing is aanmelden gewenst. Dat kan in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48, telefonisch (0513-626675) en via bibliotheekheerenveen.nl.

NTM156b