kleine poster HIP tento BrandweerVan 11 oktober tot en met 31 januari is er een expositie over de Heerenveense brandweer te zien in het Historisch Informatiepunt.
In woord en beeld wordt de geschiedenis van de brandweer in Heerenveen geschetst op deze expositie. Dat gebeurt onder meer met een overzicht van branden, verhalen over de burgerdienst en (heel bijzonder) een exercitiereglement. Daarnaast zijn er foto’s uit verschillende periodes te zien en ook schaalmodellen van brandweerauto’s, die dienst gedaan hebben bij de Heerenveense brandweer.
Rond 1800 was er al een brandspuit beschikbaar in Heerenveen. Deze stond in het kerkje aan de Kerkstraat. Tot 1931 kende Heerenveen een vrijwillig brandweerkorps en waren er gemeentelijke korpsen in Schoterland, Aengwirden en Haskerland. De spuit van de vrijwillige Heerenveense brandweer was te vinden in de Molensteeg. De twee gemeentelijke brandspuiten van Schoterland stonden eerst in de Waag en later in een hokje bij de gasfabriek. De spuit van Aengwirden was ondergebracht in de school aan de Kerkstraat en de spuit van Haskerland stond in een bergplaatsje op de Herenwal bij de Schoolstraat. In 1931 zijn deze vier korpsen samengevoegd tot de Heerenveense brandweer.
De expositie is samengesteld door vrijwilligers van de Werkgroep Oud-Heerenveen. Hans Edens , clusterhoofd Zuidoost van de Brandweer Fryslân, heeft hen met raad en daad bijgestaan en ook veel materiaal beschikbaar gesteld.