A 4 poster  voor tento 3 juni 2014In het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek is door leden van de Werkgroep Oud Heerenveen een tentoonstelling ingericht over het tachtigjarig bestaan van de gemeente Heerenveen. Deze tentoonstelling  is van 10 juni tot en met 27 september tijdens de openingsuren van de bibliotheek vrij toegankelijk.

In 1551 richtten de heren Van Decama, Foeyts en Cuyck de Veencompagnie op. Het doel was aankoop, ontsluiting en exploitatie van de hoge venen in Opsterland, Schoterland en Aengwirden. Voor het vervoer van afgegraven turf werd de Schoterlandse Compagnonsvaart of Grift gegraven. Aan de westzijde hiervan, aan de Heerenwal, ontstond de plaats Heerenveen.

De vlek Heerenveen ontwikkelde zich tot de belangrijkste plaats van Schoterland. Echter: Heerenveen lag niet alleen op het grondgebied van Schoterland, maar ook op dat van Aengwirden en Haskerland. Regelmatig – in 1828, 1873, 1902 en 1912- werden er voorstellen gedaan om de delen van Heerenveen in één gemeente onder te brengen. Pas in 1934 kon deze kwestie worden opgelost: Schoterland en Aengwirden werden samengevoegd en de grens met Haskerland werd gewijzigd. Per 1 juli 1934 trad de wet “Heerenveen – Eén” in werking.

Op de tentoonstelling is de ontwerpwet van 1834 te zien, evenals de tekst uit het Staatsblad en foto’s van de eerste gemeenteraad met Burgemeester Falkena aan het hoofd. Ook zijn er andere interessante teksten en foto’s tentoongesteld. De tekst van het lied “Heerenveen één” is ook vertegenwoordigd; wie kent dit lied nog?

Daarnaast is er in de zomertentoonstelling altijd aandacht voor de archeologie. Dit keer zal dat aangevuld worden met voorwerpen die onlangs bij de herinrichting van de Herenwal zijn gevonden en nu door experts zijn voorzien van uitleg.
Elke dinsdagmiddag is er iemand van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen in het HIP aanwezig.