Nieuwsbrief nr.2

Oproep voor oud leerlingen Ambachtschool

De voorbereidingen voor onze thema avond, 31oktober a.s. over de Ambachtschool, zijn in volle gang.Ambachtschool Jubebga
In de zomer 2012 ben ik benaderd door een inwoner van Gorredijk, de heer Jan Talsma.  Deze gepensioneerde bouwvakker had enige jaren geleden bij de verbouwing van de Burgemeester Harmsma school waardevolle bescheiden van de Ambachtschool weten te redden van de oud papierpers en sindsdien in dozen thuis in bewaring gehouden. De heer Talsma vond dat deze interessante documentatie in onze archieven thuis hoorden en stelde ze dan ook aan onze organisatie beschikbaar hetgeen wij in dank aanvaarden. De betreffende documenten bevatten onder andere foto’s, administraties, leerlingenlijsten, onthullende cijferlijsten en zelfs nog rapporten. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al oud leerlingen opgeroepen om foto’s en eventuele nog bewaarde werkstukken of andere bescheiden aan te leveren en zich aan te melden om anekdotes en verhalen te komen vertellen.
Hieraan is op beperkte schaal gevolg gegeven maar helaas te weinig om een avond te kunnen vullen
Wij beschikken dus over leerlingenlijsten waarmee we mensen persoonlijk zouden kunnen benaderen, het geen we zo nodig ook niet zullen nalaten. Gezien de tijd die daarmee gemoeid gaat zien we echter graag dat de betrokken kandidaten zich spontaan komen melden, zo we dat tijdig een boeiend programma kunnen samenstellen!
Wel kunnen we u melden dat inmiddels enkele oud leraren toegezegd hebben graag acte de preseance willen geven, dus vandaar de oproep aan oud leerlingen: ‘Jullie kunnen niet achterblijven, en meld je aan! Het gaat een onvergetelijke avond worden.Met vriendelijke groet,

Willem van der Vlugt,  voorzitter.

Ambachtschool Jubebga2