Voor een gehoor van bijna 30 belangstellenden waaronder 10 mannen bracht de Oranjekenner bij uitstek, de heer Bearn Bilker, de stamboom van het Huis Nassau – Dietz tot leven. De nadruk lag op de vier vrouwen die veel tijd hebben doorgebracht in Oranjewoud. Bilker wist met zijn verhalen de personen tot leven te wekken en hij gaf ook een goed beeld van het reizen ( van Heerenveen naar Leeuwarden was men de koets met 2 dagen onderweg),  de oorlogen en de gearrangeerde  huwelijken. In de eeuwen die achter ons liggen werd er door vorsten en adel heel veel gecorrespondeerd, altijd in het Frans. Door het vernuftige systeem van de postkoetsen gingen de brieven ook snel heen en weer. Johan Willem Friso de 6e stadhouder van Friesland en Groningen en de latere prins van Oranje schreef vanuit Oranjewoud waar hij wekenlang oefende op zijn paard en ook vanaf het slagveld in de zuidelijke Nederlanden bijna dagelijks met zijn moeder Henriette Amalia in Leeuwarden. Na het overlijden van hun moeder bleven de 7 dochters van Henriette Amalia in grote armoede achter, af en toe kregen ze een aalmoes van de Staten van Friesland.

In de pauze was er voor de bezoekers tijd om de mooie expositie “Oranje Boven” in het HIP te bekijken.
De bezoekers ( een echtpaar was zelfs speciaal uit Epe gekomen)  gingen tegen 21.45 uur, voorzien van een leuke kaart en brochure Vorst en Volk  van de maand van de geschiedenis, zeer tevreden naar huis. Men had een geweldig leuke avond gehad.

PA020076

PA020075

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

Bilker zal het ontstaan van zowel de Friese als de Hollandse tak van de Oranje-Nassaus uit de doeken doen. De Friese tak werd gevormd door de grafelijke familie Nassau-Dietz, die Leeuwarden als domicilie had. Van 1584 tot 1747 ‘heerste’ deze stadhouderlijke familie De Friese Oranjesonafgebroken over Friesland.
De Friese Nassaus deelden lief en leed met onze provincie. Barre tijden wisten zij hier te overleven en ze maakten zich populair bij de bevolking. Bekende stadhouders in die periode waren bijvoorbeeld Willem Lodewijk (Us Heit), Willem Frederik en Johan Willem Friso. Hun vrouwen, onder wie Albertine Agnes, Henriëtte Amalia, Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu) en Anna van Hannover, genoten minstens evenveel bekendheid. Bearn Bilker mag zich Oranjekenner bij uitstek noemen. Hij publiceert geregeld over het Koninklijk Huis en is vaak te gast in radio- en televisieprogramma’s om zijn licht over de Oranje-Nassaus te laten schijnen. Bilker, burgemeester van Kollumerland en oud-wethouder van Leeuwarden, fungeert tevens als voorzitter van de Stichting Nassau en Friesland.