Meer dan 150 personen kwamen luisteren naar het verhaal van Bert Looper over de historie van de vervening in Jubbega en omgeving.

Met dank aan de bruiklenen van H. van der Bos en de commissie van de Flaeyelfeesten is een mooie expositie met voorwerpen over de vervening samengesteld.

Response code is 404

Vervening centraal op thema-avond in Jubbega

Op vrijdag 1 november vindt in multifunctioneel centrum De Kompenije te Jubbega een thema-avond plaats over de vervening en het leven van de veenarbeiders. De toegang tot deze interessante bijeenkomst is gratis en men hoeft zich niet van tevoren aan te melden. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

De vervening van het hoogveengebied rond Jubbega is een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van deze streek. Gastspreker Bert Looper, directeur van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, zal hier uitgebreid op ingaan. Ook wordt er een Polygoon-filmpje uit 1926 vertoond, dat een beeld geeft van hoe de mensen destijds in de veengebieden woonden. Verder is er een mini-expositie ingericht met fotomateriaal, veen, turf en oude gereedschappen.

De organisatie van deze jaarlijkse thema-avond is in handen van de vrijwilligers van het Dokumintaasjesintrum JSH/HIP. JSH staat voor de dorpen Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag. HIP is het Historisch Informatiepunt in de bibliotheek, gevestigd in De Kompenije aan de Ericalaan 24a te Jubbega.

affiche-vervening