Voor de zomertentoonstelling in het Historisch Informatiepunt (HIP) hebben leden van de Werkgroep Oud Heerenveen een expositie over de geschiedenis van Heerenveen samengesteld en ingericht.hip poster GEWIJZIGD 2 a  Op de eerste verdieping van de bibliotheek zijn van 10 juni tot en met 31 augustus voorwerpen uit zowel Heerenveens oudste als nieuwste geschiedenis te vinden.

Het oudste voorwerp is een vuistbijl. Deze natuurstenen bijl uit de Trechterperiode (3500-2750 v.Chr.) is gevonden in een perceel land tussen het dorp Nieuweschoot en de Tjonger. De vuistbijl is in het bezit van museum Willem van Haren.

Ook zijn er andere archeologische vondsten te bewonderen. Te zien zijn onder andere een schaal van slibaardewerk uit ca. 1900, tegeltjes, kanonskogels en fruitkommetjes. De heren Hendrik de Jong en Arjen Draaisma hebben bij dit gedeelte van de tentoonstelling adviezen gegeven. Ook hebben zij voorwerpen beschikbaar gesteld.

Uitgebreid aandacht wordt besteed aan de veenderij. Er zijn voorwerpen tentoongesteld die gebruikt werden in de veenderij, zoals een beugel en een steeksnijder.

De jongste geschiedenis is vereeuwigd op foto’s. Zo zien we onder andere de watertoren, de Kruiskerk en de gasfabriek nog in hun oude glorie.
Tegeltjes met de wapens van de drie oude gemeentes Schoterland, Aengwirden en Haskerland en een kop en schotel met een afbeelding van Oenemastate completeren het geheel.

31 turfschippers

Turfschippers

GEMEENTEPLEIN MET WATERTOREN, KLEUTERSCHOOL EN POSTKANTOOR

gemeenteplein met watertoren, kleuterschool en postkantoor

baggelaars

Baggelaars