Van 6 maart tot 1 juni presenteren de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, museum Willem van Haren en de bibliotheek een tentoonstelling over Heerenveen in de oorlogsjaren 1940-1945.
In het Historisch InformatiePunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek is deze expositie  tijdens de openingsuren vrij te bezoeken.
In woord en beeld en met voorwerpen die door de inwoners beschikbaar zijn gesteld, geven de samenstellers een kijkje in het leven van de Heerenveners tijdens de bezettingstijd.

Na de inval in Nederland in de vroege ochtend van 10 mei waren de eerste Duitse militairen al een dag later in Heerenveen.
Er volgden vijf donkere jaren, die ook aan de Heerenveners niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Zo kwamen inwoners onder andere om in Duitse vernietigingskampen, sneuvelden als soldaat in de eerste meidagen van 1940 en stierven bij ondergrondse acties tegen de bezetter.
Bij de oorlogshandelingen is Heerenveen overigens nauwelijks betrokken geweest. Wel werden vlak voor de bevrijding alle bruggen opgeblazen.

Met de komst van het Canadese bevrijdingsleger kwam aan deze periode een einde. In de nacht van 14 op 15 april 1945  vluchtte de laatste Duitse soldaat Heerenveen uit. Eindelijk was Heerenveen bevrijd!