Midden HIP poster 1e verdieping

Van 5 december 2012 tot en met 2 maart 2013 staat de wijk Heerenveen Midden centraal in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek.

Heerenveen Midden is een naoorlogse wijk die in jaren vijftig en zestig haar grootste uitbreidingen heeft gekend. De Kempenaersbuurt behoort tot het oudste gedeelte ervan.

Aan de hand van historische beelden wordt de geschiedenis van de wijk verteld. Getoond wordt hoe de eerste woningen en straten in de weilanden langs het spoor werden aangelegd en hoe het Roomse Gat achter de rooms-katholieke begraafplaats werd bebouwd.
De samenstellers van de tentoonstelling hebben materialen en wetenswaardigheden verzameld die samen een beeld geven van die ontwikkeling.  Zo is er onder andere een maquette van de wijk te zien en zijn er foto’s en verhalen waarmee de bezoekers inzicht krijgen in het reilen en zeilen in en van de wijk.

In Heerenveen Midden wordt de laatste jaren veel oudbouw  door nieuwbouw vervangen, zoals aan de  F. de Boersingel en de Antillenstraat. Een project dat men ziet  als men over de Koornbeursweg rijdt is de verbouwing van de voormalige brandweerkazerne tot werkplaatsengebouw De Broedstoof.

Bij de tentoonstelling liggen materialen waarmee bezoekers hun verhalen en herinneringen aan de wijk kunnen opschrijven, om deze zo te delen met de andere bezoekers.
De Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, de bibliotheek en Mieke Nijland van de website Heerenveen Midden hebben getracht een zo goed mogelijk beeld te geven van verleden en heden van de wijk.

De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.