LogoDS (Large)Jubbega- De op vrijdag 23 november gehouden jaarlijkse thema-avond van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea, Skuorregea en Hoarnsterswaech trok ruim honderd belangstellenden. Ditmaal stond het fenomeen Buurthuis centraal. Buurthuizen ontstonden in de jaren twintig en dertig als bijdrage aan de opbouw van de integrale leefkwaliteit van een buurt of dorp.

Zo werd in 1929 ook in Jubbega een buurthuis geopend door de toenmalige minister van binnenlandse zaken mr. J.B. Kan (vader van de later beroemde cabaretier Wim Kan). Deze minister had een belangrijk aandeel bij de start van het opbouwwerk in Jubbega en omgeving.

fotos buurthuisavond 016 (2)Van 1938 tot 1953 was mw. Grietje Barentsen als directrice aan het buurthuis verbonden. In die vijftien jaar viel ze op door haar sociale verbondenheid met de toen armoedige bevolking en haar doortastendheid om daar verbetering in te brengen. Mevrouw Barentsen noemde vlak voor haar overlijden op 92- jarige leeftijd in 2007 het Buurthuis in Jubbega het beste van Nederland.

Haar staat van dienst voor de gemeenschap in Jubbega e.o. heeft het Dokumintaasjesintrum JSH in overleg met Plaatselijk Belang en het bestuur van multifunctioneel centrum De Kompenije doen besluiten het fraaie plein voor het voornoemde centrum om te dopen in het “Grietje Barentsenplein”.

Op de foto wordt het bord onthuld door de schoonzuster van Grietje Barentsen samen met haar zoon.

Response code is 404