Vanaf 11 april tot 16 juni 2012 is er een overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van onze roemruchte Koninklijke IJsvereniging Thialf, opgericht op 15 februari 1855. De grote initiator was destijds jonker mr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma, grietman (burgemeester) van de destijds kleinste grietenij (Friese gemeente) Aengwirden. Wist u dat Thialf is vernoemd naar een Germaanse halfgod? Meer van deze informatie en een keur aan voorwerpen en documenten zijn te bewonderen op tentoonstelling op de 1ste etage in het Historisch Informatiepunt. De organisatoren zijn Thialf erkentelijk dat zij enthousiast heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de tentoonstelling en dat zij diverse voorwerpen ter beschikking heeft gesteld uit haar eigen archief.
De voorzitter van de IJsvereniging, de heer Herman ter Meulen, zal op woensdag 11 april om 10.15 uur in het leescafé van de bibliotheek, een openingspraatje houden. De Bibliotheek en de Werkgroep Oud –Heerenveen nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn en daarna de tentoonstelling te bezoeken. De toegang is gratis.