Op donderdag 11 oktober geeft Kerst Huisman de historische lezing ’Opstand in het veen’ in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. In zijn verhaal over de Friese veenderijgeschiedenis komt het verzet, de strijd en de opstand aan de orde. Deze avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. De lezing vindt plaats in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Aanmelden is gewenst.

Historicus Kerst Huisman vertelt over het harde leven in een veenderijgebied. In zijn presentatie worden foto’s en filmfragmenten getoond en hij brengt zelfs enkele liedjes ten gehore. Over de geschiedenis van de turfgravers in de streek rond Gorredijk, Beetsterzwaag en Heerenveen schreef hij in 1981 een boek. In totaal heeft Huisman circa twintig boeken op zijn naam staan over historische onderwerpen, waaronder de geschiedenis van Friesland.

De spreker werd in 1940 geboren in Terwispel en is woonachtig in Leeuwarden. Van 1966 tot 1969 was Huisman redacteur van de Friese Koerier en daarna bekleedde hij tot 2002 dezelfde functie bij de Leeuwarder Courant.

Aanmelden kan in de bibliotheek (men krijgt dan een toegangskaart) en via de website www.bibliothekenmarenfean.nl, waarop een kaartje kan worden gedownload.

Voor de organisatie van deze  lezing is samengewerkt tussen de bibliotheek, het Historisch Informatiepunt (HIP), Museum Heerenveen en de Werkgroep Oud-Heerenveen.