In het Historisch Informatiepunt is een expositie met veel foto’s en een aantal voorwerpen ingericht naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de bibliotheek. De tentoonstelling is van 9 oktober tot en met 31 januari 2019 tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bezoeken.
Een kleine terugblik op de historie
Op 13 december 1916 komt een aantal initiatiefnemers in de lunchroom van H. de Lang aan de Lindegracht bijeen om de mogelijkheden tot het oprichten van een bibliotheek te bespreken. Dertien maanden later, op 14 januari 1918, worden de statuten van de “Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek Frieslands Zuidoosthoek” bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Bij het bepalen van de huisvesting valt de keuze op het voormalige café De Drie Gemeenten aan de Vleeschmarkt nummer 9. De feestelijke opening vindt plaats dinsdag 13 oktober 1918.
De eerste directrice/bibliothecaresse is mevrouw K. Sipma. Tot 1948 zijn er vier verschillende directrices. Werken in de bibliotheek is in deze jaren “vrijwillige arbeid met liefde gebracht”, ofwel “liefdewerk oud papier” Het is werk voor meisjes van gegoede huize voor wie de noodzaak om geld te verdienen niet groot is.
In de Tweede Wereldoorlog komt de Duitse bezetter met allerlei voorschriften over welke boeken wel en welke niet in de bibliotheek mogen staan. De verboden werken moeten rigoureus worden vernietigd, maar in de praktijk worden deze verstopt in de bedstee op de bibliotheekzolder.
In 1948 wordt mevrouw Vlasveld directrice. Zij richt een bibliotheek voor de jeugd in. Voor de 170 jeugdleden zijn er 872 boeken beschikbaar. Echter: jongens mogen geen meisjesboeken lenen en meisjes geen jongensboeken…
Veel schade ontstaat in het weekend van 12 op 13 december 1959 doordat een deel van het plafond de last van gevallen sneeuw niet kan dragen. Zo kan het niet langer en in november 1961 ligt er een plan op tafel voor nieuwbouw in het parkje bij Crackstate. In juni 1965 kan het nieuwe pand eindelijk worden betrokken.
In 1968 wordt het vijftigjarig bestaan uitbundig gevierd met een diner en een optreden van cabaretier Sieto Hoving. In dit jubileumjaar zijn er filialen in Jubbega en Heerenveen-Zuid geopend. Sinds 1965 rijdt er een bibliobus rond om de lezers in de buitendorpen van leesvoer te voorzien.
In 1974 is de bibliotheek aan de K.R. Poststraat veel te klein geworden. De inventaris wordt in juli 1977 overgeheveld naar het huidige pand aan het Burgemeester Kuperusplein. De officiële opening is op 15 september 1977. In 1996 wordt een verdieping gebouwd op wat dan de jeugdbibliotheek is. Daarna zijn er in 2007, 2012 en 2016 herinrichtingen zodat de bibliotheek steeds bij de tijd blijft.