Actueel

27 oktober Thema avond “Van Heideveld tot zwembad”

Natuurzwembad Jubbega centraal op thema-avond in De Kompenije  Op vrijdag 27 oktober staat het natuurzwembad in Jubbega centraal op de jaarlijkse thema-avond van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Deze wordt gehouden in multifunctioneel gebouw De Kompenije aan de Ericalaan 24a in Jubbega. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur. De informatieve avond begint om 19.30 uur en is tegen 22.00 uur afgelopen. De toegang is gratis, net als de eerste kop koffie. Van heideveld tot zwembad Onder de noemer ‘Van heideveld tot zwembad’ komt de rijke geschiedenis (terugvoerend naar 1937) van het prachtige Jubbegaaster natuurbad ruimschoots aan de orde. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van foto’s en bewegende beelden. Us Swimbad is uniek in Friesland door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het in 1953 geopende bad wordt door de hele bevolking van het dorp gedragen. Sprekers Drie sprekers voeren het woord. Voorzitter Rob Broers van de Stichting Us Swimbad vertelt over het ontstaan en de verdere, soms roerige historie van het bad. Bestuurslid Jan Heins, tevens technische man van het zwembad, spreekt over het energieneutrale karakter ervan. Antje de Wilde, vrijwilligster van het eerste uur, brengt leuke en bijzondere gebeurtenissen in en rond het bad en over de zwem- en waterpoloclub naar voren. Deze thema-avond is georganiseerd door de vrijwilligers van het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach. Elke laatste vrijdag van oktober vindt er in het kader van de Maand van de Geschiedenis zo’n bijeenkomst plaats in De Kompenije.

Maand van de Geschiedenis

Programma weekend van de Heerenveense geschiedenis in de bibliotheek. 

QUICK STICK Heerenveense Hockeyclub 60 jaar

Het 60-jarig bestaan van de Heerenveense Hockeyclub (HHC) Quick Stick was aanleiding voor de huidige expositie over deze vereniging in het HIP (Historisch Informatiepunt). Tot maandag 30 oktober is iedereen van harte welkom om deze tentoonstelling tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bekijken. De toegang is gratis. De samenstelling was in handen van vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen. Met foto’s en voorwerpen geeft de expositie een beeld van de Heerenveense hockeyhistorie. Zo blijkt onder meer dat er in Heerenveen al honderd jaar gehockeyd wordt. Reeds in 1918 vond er een wedstrijd plaats op het veld naast Tjaarda. Een officiële club werd echter pas op 1 september 1957 opgericht: HHC Quick Stick. Ook toen werd er eerst bij Tjaarda gespeeld. Het veld was eigenlijk net iets te klein, maar de clubleden wisten handig om te gaan met het meettouw van de bondscontroleur. Quick Stick is regelmatig verhuisd. Vanaf 1963 werd gespeeld op het veld aan de Van Lidstraat, naast het katholieke kerkhof. Door de hoge waterstand bij deze begraafplaats was dit veld zo nat, dat de bal in de grasmat verdween als men er op ging staan. In 1969 verkaste Quick Stick naar de Veluwelaan, aan de andere kant van de Rottumerweg. Hier zijn de eerste jeugdteams gevormd en groeide het ledental tot zo’n 150. Omdat de voetballers van Heerenveense Boys behoefte hadden aan meer velden, verhuisde Quick Stick in 1973 naar de Ds. Kingweg, waar nu voetbalvereniging Nieuweschoot gevestigd is. Hier beschikten de hockeyers over twee grasvelden, maar had men nog steeds geen kantine. Pas in 1975 werd deze grote wens vervuld dankzij de schenking van een directiekeet door baggerbedrijf Dikkerboom & Sybrandy. Ook vv Nieuweschoot had extra velden nodig en liet daarvoor […]

By |30 juni 2017|Expositie, HiP Heerenveen, homepage, St. Werkgroep Oud Heerenveen, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor QUICK STICK Heerenveense Hockeyclub 60 jaar

Lezing 25 april Joods leven in Friesland

By |1 april 2017|Avonden, HiP Heerenveen, Lezingen, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor Lezing 25 april Joods leven in Friesland

“van grutter tot groter” expositie over historie KRUIDENIERS

‘Van grutter tot groter’. Dat is de titel van de nieuwe expositie in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping van de bibliotheek. Aan de hand van foto’s en voorwerpen geeft deze tentoonstelling een beeld van de geschiedenis van de kruideniers uit het centrum van Heerenveen. Het betreft zowel kleine als grote grutters, van J. Zijlstra Hzn. (koloniale waren en comestibles) aan de Vleesmarkt tot De Gruyter aan de Dracht. Een feest van herkenning voor de (iets) ouderen onder ons. Tot en met zaterdag 1 juli is deze expositie te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. De samenstelling van de tentoonstelling ‘Van grutter tot groter” was in handen van vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen.

By |28 maart 2017|Expositie, HiP Heerenveen, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor “van grutter tot groter” expositie over historie KRUIDENIERS

De Knipe troch de jierren hinne

Van dinsdag 1 november tot en met zaterdag 18 februari is een expositie over het dorp De Knipe te zien in het HIP in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. De tentoonstelling ‘De Knipe troch de jierren hinne’ is er gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden. De expositie is samengesteld door vrijwilligers van de Werkgroep Oud Heerenveen, in samenwerking met de historische werkgroep Kynhout. Met foto’s, filmpjes en voorwerpen wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van De Knipe, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw is ontstaan uit Benedenknijpe en Bovenknijpe, langs de Compagnonsvaart. De tram, scheepshellingen, de demping van de vaart in 1968, de zuivelfabriek en de gondelvaart, er is van alles te zien. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de bekende Knypster kunstschilder Jan Mankes en zijn vrouw Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. Voor Knypsters, maar ook voor anderen betekent deze expositie een uniek weerzien met het verleden van dit gebied.    

By |29 oktober 2016|Expositie, HiP Heerenveen, St. Werkgroep Oud Heerenveen, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor De Knipe troch de jierren hinne

Een wereld van verschil Heerenveen en omgeving in tekeningen 1732-2008

  Op dinsdag 11 oktober komt Peter Paul Hattinga Verschure, beeldend kunstenaar uit Deventer, naar de bibliotheek Heerenveen om daar aan de hand van tekeningen te vertellen over Heerenveen en omgeving in de 18e en in de 21e eeuw. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.  In de zomer van het jaar 1732 reisde een Amsterdams kunstenaarsgezelschap, bestaande uit de tekenaars Cornelis Pronk, Abraham de Haen en Andries Schoemaker, een paar weken per koets door de Republiek der Verenigde Nederlanden. Onderweg maakten de tekenaars meer dan honderd nauwkeurige schetsen van dorpen, kerkjes, buitenplaatsen en landschappen. Zo brachten zij ook een bezoek aan Heerenveen en omgeving. Behalve in de stad maakten zij tekeningen van dorpen en buitenplaatsen in de omgeving. Zoals in het Haskerland, op Oranjewoud en van het huis Sevenaer. In hun reisdagboeken maakten de kunstenaars notities van hun bevindingen. Door hun nauwgezetheid en het vakmanschap waarmee zij te werk gingen, geven hun tekeningen ons nu een levendig beeld van het Nederlandse landschap in de achttiende eeuw. Kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure legde hun reis opnieuw af in onze moderne eeuw. Alle plaatsen die door zijn collega’s in 1732 werden getekend, bracht hij andermaal in beeld met zijn tekenpen. Hij legde zo vast hoe stad en land in die meer dan tweeënhalve eeuw zijn veranderd. In deze lezing doet hij op levendige wijze verslag van de voorbereiding en de uitvoering van dit kunstproject. Het resultaat daarvan is uitgegeven als historisch-topografische atlas met de titel Een wereld van verschil. In dit boekwerk laat de kunstenaar in de tekeningenparen uit de achttiende en de eenentwintigste eeuw zien hoe geschiedenis zijn sporen achterlaat. Hij neemt u in deze lezing niet alleen mee op reis door het […]

By |20 september 2016|Avonden, Lezingen, St. Werkgroep Oud Heerenveen|Reacties uitgeschakeld voor Een wereld van verschil Heerenveen en omgeving in tekeningen 1732-2008

BEDRIJVIGHEID in de twintigste eeuw in Jobbegea, Skuorregea en Hoarnstersweach

De jaarlijkse thema/avond in het MFG ‘De Kompenije’ aan de Ericalaan in Jubbega trekt altijd veel publiek. Op een leuke en toegankelijke wijze wordt een belangrijk item uit de historie van het dorp  (en omgeving) voor het voetlicht gebracht. Zo kwamen al eerder aan bod: de vervening, het Buurthuis, de ambachtsschool en de Zuivelfabriek. Dit jaar is er een inventarisatie gemaakt van alle bedrijven, bedrijfjes, horeca en winkels die ooit in Jubbega, Schurega of Hoornsterzwaag waren. Er zijn veel foto’s om te laten zien en er is ruimte voor de verhalen hierover. De avond begint om 19.30 uur, de toegang is gratis en het eerste kopje koffie ook! In de pauze is er tijd om bij te praten. Van harte welkom en hoort zegt het voort.

By |19 juli 2016|Avonden, Expositie, Hip Jubbega, Lezingen, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor BEDRIJVIGHEID in de twintigste eeuw in Jobbegea, Skuorregea en Hoarnstersweach

Bijzondere momenten uit geschiedenis Heerenveen

Van dinsdag 5 juli tot en met zaterdag 22 oktober is in het Historisch Informatiepunt (HIP) op de eerste verdieping in de bibliotheek van Heerenveen een tentoonstelling te zien over bijzondere momenten uit de Heerenveense geschiedenis. De expositie kan worden bezocht tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48. U bent van harte welkom. Tijdens deze zomerexpositie is er onder meer aandacht voor Thialf rond 1900, de positie van de Terbandsterschans in de Friese Waterlinie en de samenvoeging van drie grietenijen, die in de jaren  dertig leidde tot de toen nieuwe gemeente Heerenveen. Uiteraard mag de geschiedenis van de turfwinning niet ontbreken. Zo worden de namen van de straten in het plan Nijehaske, die vernoemd zijn naar het turfverleden, nader verklaard. Tevens zal een aantal archeologische vondsten en munten te zien zijn. Zoals altijd is de expositie ingericht door vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.

By |1 juli 2016|Expositie, HiP Heerenveen, St. Werkgroep Oud Heerenveen, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Bijzondere momenten uit geschiedenis Heerenveen

Triedsjes nei it ferline

Vrijdagmiddag 29 januari opende wethouder Hans Broekhuizen een bijzondere tentoonstelling in de bibliotheek van Heerenveen. Deze tentoonstelling ‘Draadjes naar het verleden’ (Triedsjesneiitferline) is namelijk samengesteld door leerlingen uit de 1e klas Jenaplan van OSG Sevenwolden. Tijdens het project zijn de leerlingen op zoek gegaan naar het verhaal achter een voorwerp uit hun familie. Zij hebben hierdoor draadjes naar het verleden ontdekt.Het project is begonnen met een gastles van Tresoar, op locatie Buitenbaan van OSG Sevenwolden. Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Vervolgens zijn de leerlingen op bezoek geweest bij de bibliotheek en het HiP (Historisch Informatiepunt Heerenveen) om te leren hoe je betrouwbare informatie zoekt.De samenwerking tussen OSG Sevenwolden en de bibliotheek Heerenveen heeft geleid tot deze tentoonstelling waarin de verhalen en voorwerpen te bewonderen zijn tot half maart.

By |16 februari 2016|Expositie, Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Triedsjes nei it ferline